Portuges baguhin

Pangngalan baguhin

doce

Espanyol baguhin

Pang-uri baguhin

  • Ang bilang pagkatapos ang sampu at bago ang 12.

doce