labindalawa

TagalogBaguhin

BilangBaguhin

labing-isa

  1. Ang bilang pagkatapos ang labing-isa at bago ang labintatlo, 13.

Mga salinBaguhin