Espanyol baguhin

Etimolohiya baguhin

Galing sa Latin ūnus ("isa"), galing sa Lumang Latin oinos, galing sa Proto-Italyano *oinos, galing sa Proto-Indo-European óynos ("isa, nag-iisa"). Ang mga kamaganak ay ang Sinaunang Griyego οἶος (oîos), Pranses un, Rusong один (odin).

Bigkas baguhin

Pamilang baguhin

uno baguhin

  1. isa