TagalogBaguhin

PangngalanBaguhin

tuwa

"TUWA" isang kapahayagan ng pagiging masaya dahil sa nakita,narinig at nadarama.Isang nakakabuting kilos sa lahat ng aspeto ng pagkatao dahil ayon sa mga dalubhasa,ang katuwaan ay nagdudulot ng lakas upang manatiling normal ang kalusugan ng tao.