TagalogBaguhin

BilangBaguhin

sampu

  1. Ang bilang pagkatapos ang siyam at bago ang labing-isa, 10.
  2. Isang 'pu; kabuuhan/kalahatan ng mga bilang tagapagdagdag mula isa (1,I) hanggang syan (9,IX).

Mga salinBaguhin


Pamilangang PanulatBaguhin


Sa Baybayin bilang orihinal na sistemang panulat ng wikang PilipinoBaguhin

Walang pamilangang panulat ang Baybayin dahil ito ay silabaryo