Ang pagpalit kung ang pinapalitan ay isang pangalan