kapitbahay

kapitbahay, png., kalapit-bahay, katabing-bahay, kahangga; kalapit, katabi