"BIHASA" sanay o magaling na sa gayong larangan.Pantas ang katapat na salita nito pagdating sa mga karunungan.Ang sinaunang anyo ng salitang ito ay "SENAPATI" sa laguna copperplate inscriptions.