TagalogBaguhin

PagbigkasBaguhin

  • Baybayin: PPA: /a/
  • Alpabetong Latino: PPA: /eɪ/

PangngalanBaguhin

a

  1. Unang titik sa Baybayin at alpabetong Filipino
  2. Unang titik ng alpabetong Latin at Griyego, at ng iba pang mga alpabeto

Mga salinBaguhin