Wiktionary:Talaan ng pagbigkas sa Tagalog

Ito ay isang talaan ng pagbigkas para sa mga titik ng wikang Tagalog. Ito ay nagpapakay na ito ay magiging isang karaniwang pahina para makakawing sa mga talaan ng pagbigkas sa ibang wika. Para sa mga talampas ng pagbigkas sa mga ibang wika, silipin ang ibaba ng pahinang ito.

Tagalog baguhin

Ang mga sumusunod na talampas ay nagpapakita ng pagbigkas ng mga titik sa Tagalog sa pamamagitan ng Pandaigdigang Ponetikong Alpabeto, o PPA.

Mga patinig baguhin

Titik Pagbigkas
(Abakada)
Pagbigkas
(Alpabetong Filipino)
PPA Mga tanda Halimbawa
a a ey /a/ Nagiging [ɐ] sa posisyong walang diin abaka
e e i /ɛ/ Minsan ay binibigkas bilang [i ~ ɪ ~ ɛ] alkalde
i i ay /i/ Ang /i/ ay binibigkas bilang [ɪ] sa posisyong walang diin halimbawa
o o o /o/ Ang /o/ ay minsan pwedeng bigkasin bilang [u ~ ʊ], at ay karaniwang nagiging [ɔ] sa posisyong may diin baon
u u yu /u/ Kung hindi nakadiin, ang /u/ ay karaniwang binibigkas bilang [ʊ] tagumpay

Mga katinig baguhin

Titik Pagbigkas
(Abakada)
Pagbigkas
(Alpabetong Filipino)
PPA Mga tanda Halimbawa
b ba bi /b/ abakada
c si /k/ or /s/ Pinalitan ng titik k o s sa Abakada, depende sa tunog na ginagawa ng titik. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. abaca, cipres
d da di /d/ Ang /ɾ/ at ang /d/ ay minsan pwede maging kapalit-palit diksyonaryo
f ef /f/ Pinalitan ng titik p sa Abakada. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. Filipino
g ga dzi /g/ saging
h ha eyts /h/ kahulugan
j dzey /dʒ/ or /h/ Sinusulat bilang digrapong dy o trigrapong diy sa Abakada kung ginagamit ang ponemang /dʒ/ o bilang h kung ginagamit ang ponemang /h/. Ang tunog ay depende sa wika. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. bonjing
k ka key /k/ Ang /k/ ay nahihilig na maging [x] sa gitna ng mga patinig aklatan
l la el /l/ paalam
m ma em /m/ simbahan
n na en /n/ paaralan
ñ enye /ɲ/ Sinusulat bilang digrapong ny o trigrapong niy sa Abakada. Ginagamit lang ito sa mga salita na may etimolohiyang Espanyol na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. piña
ng nga endzi /ŋ/ pangkat
p pa pi /p/ pamantasan
q kyu /kʷ/ Sinusulat bilang digrapong kw o trigrapong kuw sa Abakada. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. quiz
r ra ar /ɾ/ bira
s sa es /s/ pagbigkas
t ta ti /t/ tambayan
v vi /v/ Pinalitan ng titik b sa pamantayang Tagalog. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. veces
w wa dobol yu /w/ tawak
x eks /ks/ Sinusulat bilang digrapong ks sa pamantayang Tagalog. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. jeprox
y ya way /j/ yukdo
z zi /z/ Pinalitan ng titik s sa pamantayang Tagalog. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. zero

Mga ibang wika baguhin