Mga Cronica

TagalogBaguhin

PangngalangBaguhin

Mga Cronica

  1. libro ng Biblya kaysá hawak dalawá elementos:
    • 1 Mga Cronica: 29 kabanatas;
    • 2 Mga Cronica: 36 kabanatas

Mga salinBaguhin