"EWE" salitang tagalog na ang kasingkahulugan ay paalaga.Ginagamit ito kapag ang isang tao ay may paalagang hayop sa kakilala o pinagkakatiwalaang iba pa.Ang ganitong gawain ay malimit sa mga lalawigan sa Batanggas at Cavite na ang karaniwang hayop na ipinaaalaga ay baka, kal;abaw o kambing at karaniwan ay hatian sa tubo kapag naipagbili na ang ipinaiwing hayop.Ang puhunan ay ibinabalik sa may aring namuhunan.